Bevaka sökningar

För att inte missa någon ny artikel inom ditt ämne kan du lägga bevakning i en artikeldatabas. Du gör då en sökning med dina nyckelord och får sedan meddelande om varje gång det publicerats en ny artikel inom ditt ämne.  

Bevakning kan läggas på olika sätt i olika databaser, via RSS, mejlbevakning eller båda.

Läs mer om RSS och hur du kan använda det.  

På den här sidan beskrivs hur du bevakar:


PubMed

I PubMed kan du bevaka sökningar genom mejl eller RSS.

Mejl: 

  1. Gör din sökning i PubMed.
  2. Under sökrutan finns länken Create Alert. Klicka på länken.
  3. Du måste logga in, t ex med ditt Google konto. Du kan också skapa ett nytt NCBI Account via länken längst ner på sidan: New here? Sign up.
  4. När du har loggat in kan du göra inställningar för din bevakning, hur ofta mejl ska skickas etc.
  5. Klicka Save = klart.

RSS: Efter att du har gjort en sökning finns länken Create RSS under sökrutan. Klicka på den, sedan på Create RSS igen så får du en länk du kan kopiera. Klart.

Gå till PubMed 

 


 

Discovery: SportDiscus, ERIC, PsycInfo m fl

I Discovery kan du bevaka sökningar via RSS eller genom mejl. Beskrivningen nedan gäller även om du söker i Ebsco-databaserna, SportDiscus med flera.

RSS: Efter att du har gjort en sökning klickar du på länken Share till höger över träfflistan. Välj sedan RSS Feed och sedan länken under RSS Feed. Här kan du nu göra din RSS-bevakning. 

Mejl: Skapa först ett konto hos My EBSCOhost. Klicka på Ebsco Sign in uppe till höger. Välj Create a New Account. Fyll i uppgifterna för att skapa ditt konto. För att bevaka en sökning: 

  1. Logga in i EBSCO Sign in.
  2. Gör den sökning som du vill bevaka.
  3. Välj Share till höger ovanför träfflistan.
  4. Välj sedan E-mail Alert.
  5. Fyll i mejladress, frekvens mm och välj Save Alert. Klart.

Gå till Discovery 

 


 

Google Scholar

I Google Scholar kan du bevaka sökningar genom mejl.

Gör din sökning. I vänstermarginalen finns länken Skapa alarm (Create alert). Klicka på den och fyll i din mejladress. Klart.

Gå till Google Scholar 


Bevaka när nytt tidskriftsnummer kommer  

Du kan också bevaka när ett nytt nummer av en viss tidskrift kommer ut.

Läs mer om att bevaka tidskrifter


Nyhetsbevakning

För att bevaka nyheter i svenska dagstidningar mm:

På nyhetssöktjänster som Google Nyheter (se nedan) kan du skriva in sökord, t ex "GIH", söka på detta och sedan välja Följer för att lägga en bevakning på sökningen. Du behöver logga in med ditt Google konto för att göra detta.

Google Nyheter


Frågor?

Fråga gärna oss på biblioteket!

Adress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/databaser/bevaka 

Bevaka tidskriftsnummer

Bevaka tidskriftsnummer
Bevaka en tidskrift med appen BrowZine för att få reda på när ett nytt nummer har kommit

Bevaka en tidskrift