Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden

Alla vet att motion är bra för hälsan. Men en aktiv vardag med lite stillasittande är lika viktig, inte minst för äldre vuxna som inte kan röra sig lika lätt.

Bakgrund

Regelbunden fysisk aktivitet och träning samt bra kondition är några av våra viktigaste och mest allmänverkande livsstilsfaktorer. Det allmänna budskapet om att alla svenskar rekommenderas att motionera drygt 30 minuter varje dag med minst medelhög intensitet har nog inte gått någon förbi.

Emellertid, nyligen publicerade studier visar dock att längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, innebär hälsorisker. Stillasittande är således inte samma sak som brist på motion, utan de bör ses som två delvis separata beteenden med delvis oberoende betydelse för utfallet hälsa och sjukdom. 

Stillasittande innebär frånvaro av muskelkontraktioner, muskulär inaktivitet, i de större muskelgrupperna i kroppen och karaktäriseras av en mycket låg energiomsättning. Långvarigt stillasittande ersätter framför allt den lågintensiva vardagliga aktiviteten, och genom att öka denna kan ett stillasittande beteende motverkas.

I dag finns stora möjligheter, men också krav, på att vara stillasittande stora delar av den vakna tiden. Bland annat har de senaste årtiondenas explosionsartade teknologiska utveckling givit oss större möjligheter att vara stillasittande via tv-tittande och andra skärmbundna aktiviteter. Förändringar i arbetslivet gör oss också stillasittande under stora delar av vår dag.

Detta har inte så mycket påverkat i vilken utsträckning vi motionerar eller tränar, men har kraftigt reducerat vår vardagliga aktivitet.

Pågående forskning och publikationer från GIH 

På GIH pågår forskning inom detta område, där vi både försöker kartlägga svenska kvinnor och mäns dagliga rörelsemönster. Via rörelsemätare, så kallade accelerometrar, studeras såväl mängden stillasittande, långintensiv vardaglig aktivitet samt motion under den vakna tiden, men också hur de olika delarna i rörelsemönstret fördelas under dagen.

Publikationer och information kring detta område från olika medarbetare på GIH finns listat nedan:

Publikationer från projektet i DiVA-publiceringsdatabas

Inga publikationer kunde hittas.

 

Enkel adress till denna sida: www.gih.se/stillasittande

EKBLOM-BAK test

EKBLOM-BAK test

EKBLOM-BAK test - ett submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max.

Läs mer om testet

The EKBLOM-BAK test

The EKBLOM-BAK test - a submaximal cycle ergometry test for estimation of VO2max.

Read more about the test

Ladda ned appen

Ekblom-Bak cykeltest med uppdaterad beräkningsekvation finns som app att ladda ner från App Store. 

(icon) Läs mer om appen