Kommande fristående kurser

Följande kurser planeras att ges under ht 2017.

Ansök på antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2017. 

Fristående kurser på grundnivå

 • Idrottspsykologi I, 15 hp
 • Motiverande samtal II, 7,5 hp
 • Styrketräning, 7,5 hp
 • Tränarskap inriktning mot fotboll, 30 hp (ht17 - vt18)

Fristående kurser på avancerad nivå

 • Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp (ges på engelska)
 • Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 hp (ges på engelska)
 • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 hp (ges på engelska)
 • Fysisk aktivitet på recept, 7,5 hp
 • Kollektivt lärande i idrott och hälsa-undervisning och lärande, 3 hp
 • Praktiknära utvecklingsprojekt inom idrott och hälsa, 4,5 hp
 • Handledarutbildning, 7,5 hp (ht17 - vt18)

Adress till denna sida: www.gih.se/kommandekurser