Studera utomlands

Varje år väljer ett antal tusen svenska studenter att förlägga en del av sina studier vid ett utländskt lärosäte. Något för dig?

En del studenter ordnar sina studier på egen hand, andra åker som utbytesstudent. Det finns många fördelar med att förlägga en del av studietiden utomlands. Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Du får också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av  i ditt framtida yrkesliv. Du bör tycka om att resa och knyta nya kontakter, vara nyfiken, flexibel, öppen och språkintresserad. Livet både vid och utanför det utländska universitetet skiljer sig från det du är van vid hemma.  

Högskoleverkets broschyr "Studera utomlands"

GIH:s arbete med internationaliseringsfrågor och därmed studentutbyte utgår från den internationaliseringsstrategi som beslutades 2014.

För mer information kontakta international@gih.se

 

Adress till denna sida www.gih.se/studerautomlands

Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands

Studying abroad

Guidebok för utresande Erasmusstudenter, av Erasmus Student Network (ESN) (icon) Till Studying abroad