GIH Alumni

Har du studerat på GIH? Då är du alumn och välkommen till vårt nätverk. Logotyp för After GIH

Alumninätverket riktar sig till alla som har studerat på GIH, IH och GCI. Här kan du stärka banden mellan dig, dina tidigare kurskamrater och GIH. Tillsammans utvecklar vi relationen mellan alumnerna och högskolan! 

Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig. Vi vill ge dig intressant utbyte med oss som högskola även efter din studietid här.

Verksamheten består idag av alumnnätverket och träffar som vi kallar "After GIH", läs mer nedan. 

Bild på Louise EkströmAfter GIH om Värdebärande berättelser 

Välkomna tisdagen den 16 maj till personalrummet. Temat denna gång är Värdebärande berättelser där du får en föreläsning och kan dela med dig av dina minnen från GIH.

Från klockan 16:30 finns kex, ost och dryck utan kostnad. Därefter blir det en kort föreläsning av Louise Ekström, kommunikationsansvarig vid GIH, om vad Värdebärande berättelser är. Det visas även filmer från medarbetare och studenter vid GIH som tidigare deltagit. Sedan delas ni in i olika grupper och delar med er av era minnen och händelser som har koppling till GIH. Vi planerar att hålla på till klockan 18:30. 

Bli medlem i alumninätverket

Om du tidigare studerat vid GIH kan du registrera dig som alumn. Då får du ett nyhetsbrev en gång i månaden, pressinformationer, inbjudningar till föreläsningar och rabatter på vissa seminarier. Dessutom är du välkommen till After GIH som arrangeras två gånger per år.

Om du vill bli medlem kan du registrera dig i GIH:s Alumnssystem My Alumni Page

GIH:s ambition är att på sikt stärka och utveckla alumniverksamheten ytterligare. Om du är intresserad av att delta i detta arbete är du välkommen att anmäla ditt intresse till alumni@gih.se Alumn eller alumnus (m) och alumna (f) kommer från latinet och betyder lärjunge, skyddsling eller elev men används idag i betydelsen "före detta student". 

Om du har frågor om alumninätverket, har förslag på kommande teman för After GIH eller om du vill registrera dig kan du kontakta alumni@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/alumni  

 

Idrotts- o hälsokonventet

Idrotts- o hälsokonventet
Idrotts- och hälsokonventet vid GIH ger fortbildning för alla som är intresserade av hälso- och idrottsfrågor.

Läs mer om konventet