Aktiva i kåren

Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet ledamöter som årsmötet bestämt. Det är kårstyrelsen som driver frågorna kring studentinflytande på högskolan och som arbetar med specifika frågor/problem som studenterna vill ha hjälp med.  

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad.

Studentkåren
Madelene Fischer

Madelene Fischer

Studentombud
info@karen.gih.se
08-120 53 888

Kontaktinfo

Studentkårsstyrelsen
Andreas Rosenqvist

Andreas Rosenqvist

Ordförande
ordforande@karen.gih.se

Kontaktinfo
Hanna Boman

Hanna Boman

Kontaktinfo
Karin Aldheimer

Karin Aldheimer

Kontaktinfo
Mattias Lind

Mattias Lind

Studerandeskyddsombud
mattias.lind@student.gih.se

Kontaktinfo
Linnea Stenberg

Linnea Stenberg

Ledamot
linnea.stenberg@student.gih.se  

Kontaktinfo
Michael Pettersson

Michael Pettersson

Kontaktinfo

Klubbmästeriet
Andreaz Zanteré

Andreaz Zanteré

Klubbmästare
andreaz.zantere@student.gih.se

Kontaktinfo

GIH IF
Sofiän Norstad Habeish

Sofiän Norstad Habeish

Ordförande GIH IF, ekonomisansvarig, sekreterare och LOK-stödsansvarig
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Anja Falck

Anja Falck

Vice ordförande GIH IF, event- och sponsoransvarig
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Per Kivijärvi

Per Kivijärvi

Idrottsgruppsansvarig GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Markus Hermansson

Markus Hermansson

Idrottsgruppsansvarig GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Johannes Ojanperä

Johannes Ojanperä

Barometeransvarig GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Jessica Wallin Gustafsson

Jessica Wallin Gustafsson

Barometeransvarig GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Frida Wikström

Frida Wikström

Ledamot GIH IF
gihif@karen.gih.se

Kontaktinfo
Vakant

Vakant

Vakant ledamot GIH IF

Kontaktinfo