GIH:s akademiska högtid

Den akademiska högtiden arrangeras under tre dagar mellan den 2 och 4 maj. Under onsdagen och torsdagen är det föreläsningar av doktorer och docenter. Under fredagen håller hedersdoktorerna sina föreläsningar som efterföljs av en ceremoni. Här promoveras hedersdoktorerna och doktorerna och docenterna utses. 

Om du fått en inbjudan finns anmälan till ceremonin och middagen längst ner.

Anledningen till att den akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola. 

Onsdagen den 2 maj

Klockan 17:30 börjar föreläsningarna i Aulan av doktorerna. Föreläsningarna avlöser varandra och är på 20 minuter. De doktorer som föreläser är:

  • Lena Svennberg
  • Susanne Johansson
  • Jonas Mikaels och
  • Malin Åman.

Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Torsdagen den 3 maj

Föreläsningarna börjar klockan 17:30 i Aulan av docenterna och är cirka 30 minuter långa. De doktorer som föreläser är:

  • Pia Lundquist Wanneberg
  • Filip Larsén och
  • Hans Rosdahl.

Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Fredagen den 4 maj

De två hedersdoktorerna har sina föreläsningar från klockan 13:00 i Aulan. Föreläsningarna är utan kostnad och alla är välkomna!

Promoveringsceremoni och högtidsmiddag

Ceremonin börjar klockan 17:00 där hedersdoktorer och doktorer promoveras. Här utses även docenterna. Ceremonin varvas med underhållning i aulan. På länken nedan kan du göra din anmälan till GIH:s akademiska högtid.

Anmälan (länk)

Till vänster i menyn finns dokumentationen från GIH:s akademiska högtid från 2016.