GIH:s årsredovisning

Här kan du läsa några nyckeltal som beskriver vår verksamhet. Om du vill fördjupa dig så kan du ladda ner vår senaste årsredovisning med hjälp av länken till höger.

Utbildning

 • 6 utbildningsprogram
 • 20 fristående kurser
 • 1 317 studenter
 • 715 helårsstudenter
 • 542 helårsprestationer
 • 76 % i genomsnittlig prestationsgrad

Forskning

 • 54 referentgranskade artiklar
 • 22 verksamma doktorander
 • 1 doktorsexamina
 • 2 licentiatexamina
 • kostnad per vetenskaplig publikation: 598 tkr

Personal

 • 103,3 heltidsekvivalenter
 • 5,3 professorer
 • 23,1 docenter och lektorer
 • 19,8 adjunkter
 • 9,8 doktorander med anställning
 • 3,4 bibliotekspersonal
 • 8,1 teknisk personal
 • 29,3 administrativ personal
 • 58 % disputerade lärare

Ekonomi

 • Intäkter: 138,4 mkr
 • Kostnader: 134 mkr
 • Kapitalförändring 4,4 mkr
 • Andel utbildning 75 %
 • Andel forskning 25 %
 • Myndighetskapital 25,8 mkr
 • Oförbrukade bidrag 7,9 mkr

Årsredovisningar

Årsredovisningar från GIH - läs mer om vår verksamhet de senaste åren.

Till årsredovisningar