Uthyrning av lokaler för fritidsaktiviteter, konferenser och kurser.

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder extern bokning av lokaler för fritidsaktiviteter, konferenser och kurser, kvällstid vardagar samt helger, och i begränsad omfattning även dagtid vardagar.


Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

Planering av lokalbokning löper terminsvis, då undervisning alltid går före. Schemat är vanligtvis färdigt i juli respektive december inför kommande termin.

Lokaler

Vi har ett stort utbud av lokaler för fysisk aktivitet, ute och inne.

Lärosalarna och styrelserummet passar för konferenser, presskonferenser och andra typer av möten. Huvudbyggnaden är nyrenoverad, se bilder på denna sida.

Pris

Från och med den 1 juli 2015 gäller dessa priser för uthyrning. 

Vid bokning av minst 100 timmar per termin vid samma beställningstillfälle utgår ett rabatterat pris om 10% per timme. Vid bokning av 200 timmar utgår ett rabatterat pris om 20% per timme.

Nedanstående lokaler kan bokas till följande taxor:

Lokal kr/timme vardag kr/timme lör-sön Platser
Gymnastiksal 1 635 765  
Gymnastiksal 2 640 765  
Idrottshall 1-2/del 705 830  
Idrottshall 3 795 925  
Dansstudion 540 665  
Endast omklädningsrum/st 270 395  
Lärosal 1305 430 555 30
Lärosal 1309 425 550 30
Styrelserum 1418  425 550 20
Lärosal 1504 425 550 30
Lärosal 1505 485 605 90
Lärosal 1506 490 615 64
Lärosal 2303 485 600 30
Lärosal 2247 490 610 30
Villa Jönsson 485 600 20
Aula 950 1010 280
Grupprum 3303 250 310 12
Grupprum 3305 310 370 14
Grupprum 3306 310 370 14
Grupprum 2236 310 370 14
Stora bassängen, GIH-badet* 800 -  
Lilla bassängen, GIH-badet* 365 -  
Tennisbanorna/st 300 350  
Wembley gräsplan** 425 485  

* Uthyrning av badet kan ske till och med juni 2016

**Uthyrning av Wembley kan ske efter att Akademiska hus har informerats.

Detaljer kring lokalbokningsprocessen och priser

Uthyrningsregler 

Utskrivbar version av prislistan

Rutiner för hyra av lokal 

OBS! GIH:s personal får läsa på intranätets sida om lokaler om villkoren för anställda att hyra lokal.

Kontaktperson

Patrik Nilsson 

lokaluthyrning@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/uthyrning

Restaurang GIH