Disputation Malin Åman

Tid: 12 jan kl 10:30 - 13:30, 2018

Plats: 1505

Fredagen den 12 januari 2017 klockan 10:30 disputerar Malin Åman i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Acute sports injuries and their possible prevention - an epidemiological study using insurance data".

Efter kvalitetsgranskning av försäkringsbolaget Folksams idrottsskadedatabas, har akuta skador som rapporterats från licensierade idrottare i Sverige analyserats. Utbildningsinsatser i träningsprogrammet "Knäkontroll", verkar minska knäskador inom fotbollen.

Opponent är docent i ortopedi och traumatologi Jerker Sandelin, vid Helsingfors Universitet och Orton Orthopedic Hospital.

Huvudhandledare är professor Karin Larsén GIH, och bihandledare docent Magnus Forssblad, Karolinska Institutet.

Betygsnämnden består av:

  • Docent Cecilia Fridén, Karolinska Institutet
  • Professor Ulf Björnstig, Umeå universitet
  • Docent Eva Andersson, GIH

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!