Disputation Jonas Mikaels

Tid: 20 okt kl 13:00 - 16:00, 2017

Plats: GIH:s aula

Fredagen den 20 oktober 2017 klockan 13:00 disputerar Jonas Mikaels i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv ~ outdoor education in the physical education and health curriculum".

Avhandlingen undersöker vad som tas för givet respektive osynliggörs genom de sätt som friluftsliv som kunskapsområde inom ämnet idrott och hälsa beskrivs i läroplanstext och i idrottslärares sätt att tala om friluftsliv.

Vidare utforskar den här avhandlingen platspedagogiska perspektiv och den pedagogiska potential detta erbjuder för undervisning och lärande i friluftsliv i skolan, i en föränderlig värld.

Opponent är PhD Chris Loynes, University of Cumbria, United Kingdom.

Huvudhandledare är docent Suzanne Lundvall, GIH, och bihandledare högskolelektor Erik Backman, Högskolan i Dalarna.

Externa granskare är:

  • professor Fiona Dowling, Norges idrottshögskola
  • fil doktor Lotta Johansson, Norges forskningsråd
  • docent Erik Hemmingson, GIH 

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!