Forskningsinformation


Centrum för idrottsforskning fördelar varje år cirka 18 miljoner kronor i stöd till idrottsforskning inom alla vetenskapsområden. Under menyn forskningsfinansiering hittar du information om de forskningsprojekt som vi finansierar. Den största delen av stödet går till forskningsprojekt men stöd ges också till olika forskaranställningar.

I vänstermenyn har vi sammanställt all information som kommer ut från forskningsprojekten. 

Forskningsrapporter

En del av forskningen kan du ta del av under rubriken forskningsrapporter till vänster i menyn. Forskarna som fått stöd av oss återrapporterar årligen i form av en forskningsrapport. Läs de senaste rapporterna från 2009 års tilldelning. Äldre rapporter kommer att läggas ut efter hand. 

Tidskriften Svensk Idrottsforskning

En viktig del i att informera om forskningsresultat är att låta forskare skriva artiklar vilka publiceras i vår tidskrift Svensk Idrottsforskning. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och går att prenumera på. I menyn till vänster kan du läsa artiklar från de senaste årgångarna. Äldre artiklar kommer att läggas ut efter hand. Under menyn Svensk Idrottsforskning kan du även beställa en prenumeration på tidningen. 

Forskare 

De forskare som har fått forskningsstöd från CIF och de som har skrivit artiklar i Svensk Idrottsforskning finns samlade i menyn forskare. Här finns länkar till forskarnas lärosäten med information kring deras forskning och övriga publikationer. 

Disputationer och avhandlingar

En del av vårt forskningsstöd går till forskarstuderande som får stöd under doktorandutbildningen. Därför ser vi det som en viktig uppgift att förmedla de avhandlar som kommer fram inom idrottsforskningens område. I menyn till vänster hittar du aktuella disputationer samt äldre avhandlingar.  

Böcker

CIF har under årens lopp publicerat böcker från de årliga forskningskonferenserna. Senaste publikationen är boken Idrottsskador - frontlinjen inom behandling och rehabilitering (2007).